C-Sharp

C# Formu Üstte Tutma

Biraz kısa olacak ama projelerinizde c sharp programlamaya daha yen başladıysanız lazım olur.
Tek eklemeniz gereken CheckBox veya her hangi bir nesnenin Click Olayına;

if (checkBox1.Checked == true)
{
this.TopMost = true;
}
else
{
this.TopMost = false;
}
// yapıştırmanız yeterlidir.
Processing your request, Please wait....