c++ fonksiyonun aşırı yüklenmesi

C/C++ Fonksiyonların Aşırı Yüklenmesi (Function Overloading)

C++ da isimleri aynı olup yaptığı işler farklı olan fonksiyonlar yazılabilir. Buna göre iki farklı fonksiyon, parametrelerinin tipleri, sayıları veya sıraları farklı olmak şartı ile aynı ismi kullanabilirler. Derleyici hangi fonksiyonun çağrıldığını parametre listesine bakarak karar verir. Aynı isimde birden fazla fonksiyonun tanımlanması fonksiyonların aşırı yüklenmesi olur. Aşırı yüklenmiş fonksiyonlar, birbirleriyle alakalı işlemlerin aynı adla çağrılmasına izin vererek programın karmaşıklığını azaltabilirler.


#include<iostream>
#include<conio.h>

using namespace std;

void yaz ();
void yaz(char);
void yaz(char,int);

int main()
{
 yaz();
 yaz('=');
 yaz('+',10);
 _getch();
 return 0;
}

void yaz(void)//45 defa * yazar
{
 for(int j=0;j<45;j++)
 cout<<"*";
 cout<<endl;
}
void yaz(char ch)//45 defa belirtilen karakteri yazar
{
 for(int j=0;j<45;j++)
 cout<<ch;
 cout<<endl;
}
void yaz(char ch,int n)//belirtilen karakteri n defa yazar
{
 for(int j=0;j<n;j++)
 cout<<ch;
 cout<<endl;
}

Processing your request, Please wait....