C/C++ Switch Case Kullanımı

Kısaca programı anlatayım.

Programa a,b,c,d ve f olarak not giriyoruz.

Her karakteri girdiğinizde enter basıp yenisini giriyoruz.

Bu harflerin dışında bir karakter girerseniz mesela e hatalı diye hata verir resimden bakabilirsiniz.

Programı sonlandırmak için 0(sıfır) yazdığınızda programa girilen notların sonucunu gösterir.

Programın Kodları

#include 
#include 

int main()
{
int anot=0;
int bnot=0;
int cnot=0;
int dnot=0;
int fnot=0;
char not1='a';

printf("Notun harfini giriniz.n");
printf("Sonlandirmak icin 0 girinizn");

while((not1=getchar())!='0')
{
	switch(not1){
		case 'A':
		case'a':
			++anot;break;
		case 'B':
		case 'b':
			++bnot;break;
		case 'C':
		case 'c':
			++cnot;break;
		case 'D':
		case 'd':
			++dnot;break;
		case 'F':
		case 'f':
			++fnot;break;
		case 'n':
		case 't':
		case ' ':
			break;
		default:
			printf("Hatali karakter girisin");
			printf("Yeni not girinizn");break;
	}
}
printf("Not giris toplamlarin");
printf("Girillen A Not Sayisi: %dn",anot);
printf("Girillen B Not Sayisi: %dn",bnot);
printf("Girillen C Not Sayisi: %dn",cnot);
printf("Girillen D Not Sayisi: %dn",dnot);
printf("Girillen F Not Sayisi: %dn",fnot);
getch();
}
Processing your request, Please wait....